Několik poznámek k římským výrobkům 1. poloviny 1. století v Čechách (Kurz zu dem römischen Erzeugnisse der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts in Böhmen)

Bibliographic Details
Main Author: Jančo, Milan
Format: Book Chapter
Language:Czech
Published: 2006
Subjects:
Related Items:Contained in: Archeologie barbarů 2005: sborník příspěvků z I. protohistorické konference "Pozdně keltské, germánské a časně slovanské osídlení", Kounice, 20.-22. září 2005 = Archäologie der Barbaren: Materialien der I. frühgeschichtlichen Konferenz "Die spätkeltische, germanische und frühslawische Besiedlung", Kounice, 20.-22. September 2005
Description
Physical Description:s. 373–378
ISBN:80-86756-11-4